Mòd 2014 Galleries

To view many more photographs from this years Royal National Mòd please visit our image galleries

Fàilte gu Dachaigh Chultarach na Gàidhlig

An Comunn Gàidhealach - Ar Cànain ‘s Ar Ceòl

‘S e An Comunn Gàidhealach am buidhnean as sinne ‘s aithnichte ann an saoghal na Gàidhlig. Bhon a chaidh a stèidheachadh san Òban ann an 1891, tha I air cliù a dhearbhadh ann an teagaisg, ionnsachadh agus cleachdadh a’ chànain agus air brosnachadh a thoirt dha leudachadh litreachas, eachdraidh, ceòl agus ealain na Gàidhlig.


Leis a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail fo sgèith agus obair leasachaidh sna coimhearsnachdan a’ dol am meud, tha An Comunn fhathast a’ daingneachadh na amais a bhith a’ brosnachadh agus a’ neartachadh cànan, cultar, eachdraidh agus dualchas na Gàidhlig aig ìrean ionadail, nàiseanta agus eadar-nàiseanta

9 - 17 Dàmhair 2015

www.modanobain2015.com

Mòd Announcements

 • Change in Scheduling for Mod 2015

  Fhad ’s a tha ainmean thagraichean airson Mòd Nàiseanta Rìoghail 2015 a’ taomadh a-steach gach latha, tha buidheann eagrachaidh a’ Mhò...
 • Mod Roadshows

  ​ Taisbeanadh leasachaidh gu bhith a’ toirt spionnadh do àireamhan sgoilearan Leis gu bheil Am Mòd Nàiseanta Rìoghail a’ ...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Provincial Mòd Announcements

 • Inverness Provincial Mod

  ​ Just a quick reminder that entries for the Inverness Provincial Mòd close this Friday, 24 April 2015. All entry forms should be returned ...
 • Edinburgh Mod This Weekend!

  ​Thèid Mòd Ionadail Dhùn Èideann a chumail air an 24mh agus an 25mh den Ghiblean ann am Bunsgoil Taobh na Pàirce, Bonnington, Dùn È...
VIEW ALL ANNOUNCEMENTS

Proudly Sponsored By

Cal Mac

Cal Mac

Main Commercial Sponsor

Bord na Gàidhlig

Bord na Gàidhlig

Sponsor

Event Scotland

Event Scotland

Sponsor

Royal Bank of Scotland

Royal Bank of Scotland

Sponsor

BBC Alba

BBC Alba

Sponsor

Argyll and Bute Council

Argyll and Bute Council

Sponsor

Royal Mail

Royal Mail

Sponsor

SQA

SQA

Sponsor

Comhairle nan Eilean Siar

Comhairle nan Eilean Siar

Hosts of the 2016 National Mòd

Scottish Government

Scottish Government

Sponsor

Highlands and Islands Enterprise

Highlands and Islands Enterprise

Sponsor

Highland Council

Highland Council

Highland Council Mòd 2014 Supporter

CEANGAIL A' NIS CUAIRT-LITIR AGAINN DO ÙR-NAIDHEACHD